Advies

Effectief Onderwijs biedt inhoudelijk advies op maat, zowel één op één als voor groepen. We begeleiden directies, besturen, schoolontwikkelaars, interne begeleiders en leerkrachten. Samen met u bepalen we concrete doelen en werken we aan de oplossing. Dat doen we gestructureerd en volgens de actuele onderwijskundige inzichten.

Tijdelijk een paar extra handen nodig? Vraag naar onze detacheringsmogelijkheden. Onze specialisten hebben ruime ervaring als schoolontwikkelaar en interne begeleider en zijn inzetbaar op locatie.

Mogelijke adviestrajecten:
Begeleiding schoolontwikkeling

Audits
Beleidsontwikkeling
Invoeringstrajecten
Veranderingsprocessen
Implementatietrajecten
Onderzoek en intervisie
Verbetertrajecten
Video interactie begeleiding
Klassenbezoeken
Dossieranalyses

5