Advies

Effectief Onderwijs biedt inhoudelijk advies op maat, zowel één op één als voor groepen. We begeleiden directies, besturen, schoolontwikkelaars, intern begeleiders en leerkrachten. Samen met u bepalen we de probleemvraag en weken we aan de oplossing. We werken gestructureerd en volgens de actuele onderwijskundige inzichten.

Tijdelijk een paar extra handen nodig? Onze specialisten hebben ruime ervaring als schoolontwikkelaar en intern begeleider en zijn inzetbaar op locatie. Vraag naar onze detacheringsmogelijkheden.

Mogelijke adviestrajecten:
Begeleiding schoolontwikkeling

Audits
Beleidsontwikkeling
Invoeringstrajecten
Veranderingsprocessen
Implementatietrajecten
Onderzoek en intervisie
Verbetertrajecten
Video interactie begeleiding
Klassenbezoeken
Dossieranalyses

5